İNGİLİZCE FIKRALAR-BİLMECELER

1-İNGİLİZCE BİLMEYEN BABA
Orta okula giderken,ingilizce okuyan arkadaşlarımız
tenefüste,bahçede katıla katıla gülüyorlardı.Merak
edip yanlarına vardım.Bir arkadaş olayı anlattı:
-İngilizce öğretmenimiz bir arkadaşımıza ingilizce
kitabını neden getirmediğini sordu.O da babasının
yırttığını söyledi.Neden yırttığını sorunca;
-Babam o kitabın ahlaksız bir kitap olduğunu sandı.
-Neden?
-Şu cümleden:-"I am sitting" 
 
2--İngilizce dersinde öğretmen bir öğrencisine
aşağıdaki cümleyi ingilizceye çevirmesini söyler:
-At koştu koştu,suya düştü.
Öğrenci cevap verir:
-The horse dıgıdık dıgıdık comburlop,gulu gulu.
Öğretmen tekrar sorar:Peki comburlopa kadar
 anladık da gulu gulu ne oluyor?
-Öğretmenim,at yüzme bilmiyordu,boğuldu. 
 
(3)-1-What do you say to
a three-headed monster ?
(Üç başlı canavara ne dersin?)
ANSWER:Hello,hello,hello
2-What's worse than finding
a worm in your apple ?
(Bir elmanın içinden bir kurt
 çıkmasından daha kötü-
sü nedir?
ANSWER:Finding
a half worm
3-What begins with P ends in E and
has millions of letters in it ? 
(P ile başlar E ile biter,
içinde binlerce mektup bulunur.)
ANSWER:Post Office
4- Who wears the biggest hat
in the world ?
(Dünyadaki en büyük
 şapkayı kim giyer?)
ANSWER:The man with the biggest head
5-What's higher than an Admiral ?
(Bir amiralden daha yükseği nedir?)
ANSWER:An admiral's hat
6-Why is the letter T like an island ?
(Niçin T harfi adaya benzer?)
ANSWER:Because it is
in the middle of waTer.
7- What has got teeth
 but can't bite ?
(Dişi vardır,ısıramaz)
ANSWER:A comb
8-Where does Thursday come
 before Wednesday ?
(Nerede Çarşamba Perşembeden
önce gelir?)
ANSWER:İn a dictionary
9-What has a tongue but can't speak?
(Dili vardır konuşamaz)
ANSWER:A shoe
10- Which man can make
everyone take off his hat ?
(Hangi adama herkes şapka çıkarır?)
ANSWER:A barber
 
 

 
4-WHERE THE COFFİN GOES

One day one of the men of Akshehir died.

 His wife was crying.
"Oh, my husband! Where have you gone?

There is no light, there is no food,

there is nothing!"
When the Hodja heard this,

he ran home and said to his wife.
"My wife! Open the door!

The coffin is coming to our house!"

5-WHERE TO GO

The people asked the Hodja,
"Dear Hodja, tell us,

where should we go in a funeral procession,

 in front, at the back,

or at the side?"
The Hodja answered,

"It doesn't matter where you go,

 as long as you don't go in the coffin."
 

 

 

6-AMERİKA'DA BİR KARADENİZLİ...
Birgün bir Türk Amerika'ya gider.Dolaşırken,
konuşmasından anladığı ve Karadeniz'li oldu-
ğundan emin olduğu bir kişinin yanına yaklaşır.
-Sen,Karadeniz'lisin hemşerim,değil mi?der.
O kişi şöyle cevap verir:
-No,İncilizum.
 
7-İNGİLTERE'DEKİ ÇÖPÇÜLER
Temel İngiltere'ye gezmeye gider.Köyüne dön-
dükten sonra,Temel'i gören hemşehrileri:
-Eee,Temel anlat bakalım orada neler gördün?
Temel:
-Adamlar öyle ilerlemişler ki,çöpçüleri bile İngi-
lizce konuşuyor,diye cevap verir.
 
8-No mon(money),no fun.Your son.

Too bad,too sad.Your dad.

(Bir telgraf ve cevabı)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !